CÁC MỐC THỜI GIAN THEO LỊCH ĐÀO TẠO:

  • Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (đồ án tốt nghiệp - ĐATN): 10/06/2024 - 15/06/2024 (Tuần 42)
  • Thời gian thực hiện ĐATN: 17/06/2024 - 13/07/2024 (Tuần 43-46);
  • Bảo vệ ĐATN: 15/07/2024 - 20/07/2024 (Tuần 47).
  • Xét công nhận tốt nghiệp: 29/07/2024 - 03/08/2024 (Tuần 49)
DANH SÁCH ĐỀ TÀI: Sinh viên truy cập liên hệ (sẽ được cập nhật liên tục): Tại đây

Khoa CNTT ./.