Khoa Công nghệ thông tin xin thông báo một số nội dung về việc tổ chức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 - 2023 như sau:

 • Thời gian thực hiện và báo cáo đề tài
  • Thực hiện đề tài: từ 11/12/2023 đến 06/01/2024
  • Nộp phiếu đăng ký đề tài: từ 11/12/2023 đến 15/12/2023
  • Nộp báo cáo: từ 08/01/2024 đến 12/01/2024
  • Báo cáo đề tài: từ 15/01/2024 đến 20/01/2024
 • Mẫu phiếu đăng ký đề tài (https://tinyurl.com/phieudkdatn2023)
 • Hướng dẫn viết báo cáo (https://tinyurl.com/hdbcdatn2023)

Khoa CNTT ./.