Khoa CNTT xin thông báo về lịch sinh hoạt phổ biến các thông tin cần thiết cho kỳ thực tập tốt nghiệp các lớp CĐ TH 21MMT AB, CĐ TH 21WEB CD, CĐ TH 21DĐ như sau:

Thời gian: 09h00, thứ 6 ngày 29/12/2023
Địa điểm: F5.10
Nội dung:

  • Thời gian thực tập tốt nghiệp.
  • Quy định và những lưu ý trong quá trình thực tập.
  • Các biểu mẫu: giấy giới thiệu, báo cáo.
  • Và một số nội dung liên quan khác.

Khoa CNTT ./.