Khoa Công nghệ thông tin xin thông báo một số thông tin về thực tập tốt nghiệp CĐTH 21 như sau:

- Các mốc thời gian thực tập:

  • Thời gian thực tập chính thức: Từ 19/02/2024 đến 13/04/2024
  • Báo cáo và chấm điểm: Từ 15/04/2024 đến 20/04/2024

- Danh sách GVHD thực tập: http://tinyurl.com/huongdantt-cdth21

- Các tài nguyên/ biểu mẫu/ quy trình: http://tinyurl.com/tainguyen-cdth21

- Đăng ký giấy giới thiệu thực tập: http://tinyurl.com/gthieutt-cdth21

Đối với sinh viên khóa trước đăng ký thực tập (ghép) chưa có trong danh sách hướng dẫn, sinh viên liên hệ thầy Nguyên qua email: lvhnguyen@caothang.edu.vn để được phổ biến thông tin hướng dẫn.

Khoa CNTT ./.