Trong bối cảnh hiện nay, việc học tập trực tuyến đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và sự cần thiết của máy tính cũng ngày càng lớn. Tuy nhiên, không phải mọi người đều có điều kiện để sở hữu một chiếc máy tính. Do đó, một hoạt động tình nguyện đã được quyết định tổ để giúp đỡ những trẻ em đó.

Một hoạt động tình nguyện với tiêu đề "Máy tính cũ - Tri thức mới" được diễn ra vào Thứ Tư, ngày 5 tháng 4, 2023 tại trường Cao Đẳng kỹ Thuật Cao Thắng. Với mong muốn góp phần chung tay chăm lo cho những học sinh khó khăn, động viên tinh thần các em vươn lên học tập, hoạt động này được phối hợp tổ chức bởi Đoàn trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng và Đại học Tài chính - Marketing (UFM) cùng với đội thực tập bảo trì Khoa Công Nghệ Thông Tin nhằm vận động máy tính, linh kiện máy tính còn hoạt động để bảo trì, bảo dưỡng trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, trao đổi kiến thức kỹ năng tin học.

Đây là một hoạt động tuy nhỏ bé, nhưng chắc chắn sẽ mang lại nhiều giá trị cho các em nhỏ. Chúng tôi cũng muốn khuyến khích các bạn tham gia vào các hoạt động tình nguyện như vậy bởi chúng ta có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực và giúp đỡ cộng đồng của chúng ta.

Sau đây là những khoảnh khắc được lưu lại trong quá trình hoạt động tình nguyện được thực hiện bởi Nhóm Truyền thông - AOX Mutilmedia