Đặc quyền dành riêng cho thành viên CLB Tin học trường CĐKT Cao Thắng

Thời gian: 08h30, Chủ nhật (02.04.2023) (dự kiến)

Địa điểm: Trường CĐKT Cao Thắng

Yêu cầu: chuẩn bị laptop cá nhân (nếu có), có kiến thức lập trình C/C++, ngôn ngữ T-SQL.

Đến với lớp lập trình trên môi trường Windows, bạn sẽ có thêm kiến thức mới về lập trình bằng ngôn ngữ C# cũng như vận dụng để tạo ra những ứng dụng hữu ích cho riêng mình.

Lưu ý: thành viên CLB Tin học đăng ký tham gia nhưng vắng sẽ bị khấu trừ vào lệ phí đăng ký.

Link đăng ký: https://forms.gle/EQaFztE8KyT9fXTA8