banner-41

Thông báo tuyển sinh cao đẳng công nghệ thông tin chính quy năm 2017

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo tuyển sinh hệ Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Chính Quy năm 2017

Xem chi tiết
^304376A8B5F5B39DE8B01390AE3994FE72A228562A06398906^pimgpsh_fullsize_distr

Thông báo tuyển sinh trung cấp Chuyên Nghiệp Công Nghệ Thông Tin năm 2017

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp Công Nghệ Thông Tin năm 2017.

Xem chi tiết
^304376A8B5F5B39DE8B01390AE3994FE72A228562A06398906^pimgpsh_fullsize_distr

Đăng ký trực tuyến Trung Cấp Tin Học Ứng Dụng (Ngành Công Nghệ Thông Tin) năm 2017

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Tuyển Sinh Trung Cấp Tin Học Ứng Dụng (Ngành Công Nghệ Thông Tin) 2017

Xem chi tiết
banner-2

Thông báo tuyển sinh Cao Đẳng Quản Trị Mạng Máy Tính chính quy năm 2017

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo tuyển sinh hệ Cao Đẳng ngành Quản Trị Mạng Máy Tính Chính Quy năm 2017

Xem chi tiết
^6F84E95BB6894F952E6D5243F69D0F4C032423E0F480E1D0AF^pimgpsh_fullsize_distr

Thông báo tuyển sinh Cao Đẳng Sửa Chữa Lắp Ráp Máy Tính Chính Quy năm 2017

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo tuyển sinh hệ Cao Đẳng ngành Sửa Chữa Lắp Ráp Máy Tính Chính Quy năm 2017.

Xem chi tiết
tanh-tich-cao-bvdatn-2015

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng nơi đào tạo Ngành Trung Cấp Tin Học Ứng Dụng chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng mở chương trình đào tạo hệ Trung Cấp Chuyên Nghiệp ngành Tin Học Ứng Dụng (CNTT)…

Xem chi tiết