[TUYỂN DỤNG] NIELSEN VIETNAM TUYỂN VỊ TRÍ OFFICER, DATA PROCESSING

NIELSEN VIETNAM TUYỂN VỊ TRÍ OFFICER, DATA PROCESSING
  • Bạn thích học thêm về dữ liệu và được tiếp xúc với dữ liệu lớn?
  • Bạn hứng thú trong việc tạo ra các report thể hiện sự dịch chuyển của sản phẩm ngành FMCG?
  • Bạn muốn được rèn luyện và phát triển kĩ năng technical về SQL/Oracle?
  • Bạn hứng thú phát triển, cải tiến các ứng dụng cho trong nội bộ sử dụng, thay vì phải làm cho khách hàng bên ngoài?
Chúng tôi cần những bạn có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống, dataware house hay lập trình trên Oracle, thông thạo một trong những ngôn ngữ VBA, Access, SQL, MySQL etc để tạo ra những báo cáo hữu ích cho khách hàng.
CV vui lòng gửi về vy.ngo.consultant@nielsen.com (Ms. Vy)
Nielsen Vietnam - Officer Data Processing
Bộ môn Tin học ./.