[TUYỂN DỤNG] CÔNG TY VNG TUYỂN DỤNG

Mô tả công việc:

1. Ví trí 1

  • Phân tích, xử lý data cho sản phẩm: Big Data.
  • Xây dựng tool để mô tả, report dữ liệu lên table, chart.

Yêu cầu:

  • Biết MySQL, Html, CSS, Shell Script, Python hoặc PHP, C++

2. Vị trí 2

  • Phát triển web app mobile.
  • Xây dựng các mainsite, landing page cho sản phẩm.

Yêu cầu:

  • Biết PHP, MySQL, html, css, responsive design. Biết C++ là lợi thế.

Yêu cầu: Trẻ, năng động, chịu khó học hỏi…

Làm việc tại VNG.

Mọi chi tiết xin gửi về: tuyhnq@vng.com.vn
Bộ môn Tin học ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>