[TUYỂN DỤNG] CÔNG TY VNG TUYỂN DỤNG

Mô tả công việc:

1. Ví trí 1

  • Phân tích, xử lý data cho sản phẩm: Big Data.
  • Xây dựng tool để mô tả, report dữ liệu lên table, chart.

Yêu cầu:

  • Biết MySQL, Html, CSS, Shell Script, Python hoặc PHP, C++

2. Vị trí 2

  • Phát triển web app mobile.
  • Xây dựng các mainsite, landing page cho sản phẩm.

Yêu cầu:

  • Biết PHP, MySQL, html, css, responsive design. Biết C++ là lợi thế.

Yêu cầu: Trẻ, năng động, chịu khó học hỏi…

Làm việc tại VNG.

Mọi chi tiết xin gửi về: tuyhnq@vng.com.vn
Bộ môn Tin học ./.