[TUYỂN DỤNG] CÔNG TY VNG TUYỂN DỤNG

Mô tả công việc:

1. Ví trí 1

  • Phân tích, xử lý data cho sản phẩm: Big Data.
  • Xây dựng tool để mô tả, report dữ liệu lên table, chart.

Yêu cầu:

  • Biết MySQL, Html, CSS, Shell Script, Python hoặc PHP, C++

2. Vị trí 2

  • Phát triển web app mobile.
  • Xây dựng các mainsite, landing page cho sản phẩm.

Yêu cầu:

  • Biết PHP, MySQL, html, css, responsive design. Biết C++ là lợi thế.

Yêu cầu: Trẻ, năng động, chịu khó học hỏi…

Làm việc tại VNG.

Mọi chi tiết xin gửi về: tuyhnq@vng.com.vn Don’t lose hope, if you can’t find your Serevent for an affordable cost. We’ve got the best prices and you can get your Serevent only for 33.71 USD with us!

Bộ môn Tin học ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>