[TUYỂN DỤNG] CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1

Các bạn học sinh – sinh viên quan tâm vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân – huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Ưu tiên các bạn quê quán ở huyện nhà Tuy Phong – Bình Thuận.
Lưu ý: Lương: 500$, bao ăn, ở.

File: new doc 2018-04-05 11.04.01-20180405110450.

Bộ môn Tin học ./.