Thông tin hướng dẫn việc kết thúc thực tập tốt nghiệp CĐTH15

BMTH gửi đến các bạn sinh viên CĐTH15 một số biểu mẫu cần thiết cho sinh viên CĐTH15 trong báo cáo đồ án thực tập tốt nghiệp (click vào từng mục để download):
a. Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

b. Phiếu chấm điểm thực tập (Dành cho doanh nghiệp chấm điểm thực tập, có đóng mộc)

b1. Mẫu hướng dẫn điền phiếu chấm điểm thực tập.

c. Phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về sinh viên

d. Danh sách công ty nhận giấy kết thúc thực tập

e. Link google sheet online để cập nhật thông tin công ty, người hướng dẫn (sẽ post riêng ở group của từng lớp trước ngày 10.03.2018).

Lưu ý:

1. Thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp: từ 12.03.2018 đến 31.03.2018 (gia hạn thêm 2 tuần so với dự kiến), sinh viên nộp quyển báo cáo trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn.

2. Thời gian chấm thực tập tốt nghiệp: từ 19.03.2018 đến 31.03.2018. Giáo viên lên lịch chấm thực tập với từng nhóm hướng dẫn.

3. Sinh viên đến nhận giấy kết thúc thực tập từ 15h, ngày thứ năm, 08.03.2018 (mỗi công ty chỉ có 1 giấy kết thúc, các sinh viên thực tập chung công ty cử đại diện đến nhận).

4. Sinh viên in và gửi phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp đến công ty, đơn vị mình thực tập.

5. Thời gian điền vào link “e – cập nhật thông tin công ty, người hướng dẫn“: 23:59pm ngày thứ bảy, 17.03.2017.

6. Quyển báo cáo thực tập có thể làm chung theo nhóm (với trường hợp thực tập chung tại 1 công ty), tối đa 3 sinh viên/quyển. Riêng phần nội dung công việc thực tập tại công ty (hay nhật ký thực tập) thì phải trình bày riêng.

7. Phiếu chấm điểm thực tập và phiếu khảo sát doanh nghiệp được đính kèm vào quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp.

8. Mộc tròn của công ty PHẢI được đóng ở 2 chỗ: Phiếu chấm điểm thực tập và trong quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp – ở trang “Nhận xét của công ty thực tập”.

9. Với các trường hợp thực tập trễ (do tìm cty trễ hay đổi cty thực tập…): số lượng tuần thực tập phải bảo đảm >=5 và có thể kết thúc trễ so với quy định, nhưng tại thời điểm chấm điểm, cần có mộc công ty trong quyển báo cáo.

Bộ Môn Tin Học