[THÔNG BÁO] XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP TIN HỌC 2015 – 2017

Bộ môn Tin học xin gởi biên bản xét tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp chính quy ngành Công Nghệ Thông Tin khoá 2015 – 2017 như sau:

Lưu ý:

  • Thời gian khiếu nại xét công nhận tốt nghiệp: từ chiều thứ 6 (22/9/2017) đến hết thứ 6 (29/9/2017). Sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
  • Thời gian phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời dành cho TCTH 15 vào ngày thứ 2 (02/10/2017) và cho các khoá trước tốt nghiệp 2017 là thứ 3 (03/10/2017).

1

2

3

4

5

Bộ môn Tin học ./.