[THÔNG BÁO] THU THẬP THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP CĐTH 16

Nằm trong kế hoạch phát triển hệ thống quản trị tài nguyên môn học cũng như phương thức trao đổi liên lạc giữa học sinh – sinh viên và giáo viên. Bộ môn Tin học cần địa chỉ email của học sinh – sinh viên các lớp CĐTH 16 để thử nghiệm moodle trước khi triển khai rộng rãi đến các lớp.

Đề nghị bạn cán sự các bạn sinh viên CĐTH khóa 16 phổ biến đến lớp và thực hiện điền đầy đủ vào form thu thập thông tin trong link đínhkèm.

Form thu thập: https://goo.gl/A9lunV

Hạn chót: 04/12/2016

Bộ môn Tin học ./.