[THÔNG BÁO] THỜI KHOÁ BIỂU HKP 2016 – 2017 MÔN TRR&LTĐT (CĐTH), KTLT (CĐTH), TRR (TCTH) (CẬP NHẬT)

Bộ môn Tin học xin thông báo thời khoá biểu các lớp học kỳ phụ hè 2016 – 2017 môn Toán rời rạc & Lý thuyết đồ thị (CĐTH) và Toán rời rạc (TCTH) như trong link đính kèm:

Thời khoá biểu:

Bộ môn Tin học ./.