[THÔNG BÁO] THỜI KHOÁ BIỂU HKP 2016 – 2017 MÔN TRR&LTĐT (CĐTH), KTLT (CĐTH), TRR (TCTH) (CẬP NHẬT)

Bộ môn Tin học xin thông báo thời khoá biểu các lớp học kỳ phụ hè 2016 – 2017 môn Toán rời rạc & Lý thuyết đồ thị (CĐTH) và Toán rời rạc (TCTH) như trong link đính kèm:

Thời khoá biểu:

Bộ môn Tin học ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>