[THÔNG BÁO SỐ #2] PHẠM VI NỘI DUNG CÂU HỎI OLYMPIC TIN HỌC LẦN V

BTC cuộc thi Olympic Tin học Cao Thắng lần V – 2019 xin thông báo về phạm vi nội dung câu hỏi đến các đội đăng ký tham dự để có sự chuẩn bị tốt nhất như sau:

  • Các kiến thức cơ bản về Tin học
  • MS Office 2016: MS. Word, MS. Excel, MS. Power Point
  • Phần cứng máy tính – Lắp ráp cài đặt máy tính – Nhận biết và sửa lỗi.
  • Hệ điều hành Windows/Internet
  • Mạng máy tính căn bản.
  • Lập trình căn bản với C/C++ (cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, hàm, mảng)
  • Anh văn chuyên ngành Công nghệ thông tin.
  • Các tin tức về công nghệ hiện nay.

BTC cuộc thi trân trọng thông báo ./.