[THÔNG BÁO] SEMINAR GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ NHÚNG MODEL-BASE DEVELOPMENT (MDB)

Bộ môn Tin học phối hợp cùng công ty Ryomo Việt Nam tổ chức buổi Seminar giới thiệu Công nghệ nhúng Model-Base Development (MBD) dành cho sinh viên với mong muốn giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới.
Thời gian: Buổi chiều ngày thứ Sáu (13/04/2018), từ 14:00 – 17:00
Địa điểm: dự kiến đăng ký hội trường A.
Nội dung:
  • Giới thiệu Công nghệ MBD sử dụng trong ngành ô tô Nhật Bản hiện nay.
  • Giới thiệu công việc thực tế và cơ hội nghề nghiệp ngành nhúng MBD.
  • Giao lưu sinh viên và Thông tin tuyển dụng của Doanh Nghiệp.

Các bạn học sinh – sinh viên quan tâm, vui lòng đăng ký trước để Ban Tổ Chức thống kê số lượng chuẩn bị tốt nhất cho buổi Seminar.

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/NdZos4F9hfIutZBy1

Bộ môn Tin học ./.