[THÔNG BÁO] Seminar Automated Unit Test and CI/CD in Action và Tham quan FSOFT

Bộ môn Tin Học Thông Báo

Bộ môn Tin Học phối hợp với công ty FPT SOFTWARE (FSOFT) tổ chức 2 sự kiện:

1. Seminar Automated Unit Test and CI/CD in Action

Thời gian: 9h30, ngày thứ sáu, 20/04/2018
Địa điểm: phòng C 7.5
Đối tượng: Sinh viên ngành CNTT khóa 2015, 2016
Số lượng: 100 sinh viên

Nội dung:

+ Continuous Integration
+ Continuous Delivery
+ Automated Unit Test
+ CI/CD pipe line
+ DevOps
+ Q&A

2. Tham quan FSOFT

Thời gian(dự kiến): 7h00, ngày thứ năm, 03/05/2018
Địa điểm: FPT Software HCM, khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối tượng: Sinh viên ngành CNTT khóa 2015, 2016
Số lượng: 90 sinh viên

Hình thức: Tập trung ở trường, đi 2 xe 45 chỗ đến công ty.

3. Đăng ký tham gia:

Sinh viên đăng ký vào form: https://goo.gl/forms/h5rZFf9Q2vinvacJ2

Sinh viên chọn 1 trong 2 sự kiện để tham gia.

Ưu tiên các bạn đăng ký trước.

BMTH