[THÔNG BÁO] NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP CĐ/CĐN KHÓA 15

Bộ môn Tin học xin thông báo đến các bạn sinh viên cao đẳng tin học và cao đẳng nghề về thời gian và địa điểm nhận giấy giới thiệu thực tập từ trường. Danh sách nhận giấy giới thiệu sẽ được cập nhật liên tục, nên các bạn sinh viên chú ý thường xuyên theo dõi.

  • Thời gian: thứ 3 và thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ 9h sáng
  • Địa điểm: Văn phòng BM. Tin học
  • Liên hệ: thầy Hưng (097 272 8478)
  • LƯU Ý:
    • Để được cấp giấy giới thiệu, sinh viên cần ghi rõ thông tin tên công ty ở cột “Tên công ty mà bạn đang thực tập?” ngay cả khi đang chờ công ty xác nhận.
    • Sinh viên cần ký xác nhận trước khi ra về.

Danh sách sinh viên & lịch nhận giấy giới thiệu (cột cuối cùng) (cập nhật 12h ngày 09/01/2018)

Cao đẳng tin học (15PMA, 15PMB, 15PMC, 15MMT)

Cao đẳng nghề (QTM 15, SCMT 15)

Bộ môn Tin học ./.