Thông báo lịch thi tốt nghiệp CĐN QTM15 và CĐN SCLRMT15

Bộ môn Tin học thông báo về lịch thi lý thuyết, thực hành chính thức cho các lớp CĐN Quản Trị Mạng và Sửa Chữa Máy Tính khoá 15:

THI LÝ THUYẾT

 • Thời gian: 07h00, thứ 7 (28/07/2018)
 • Địa điểm:
  • Lớp CĐN QTM 15A   : phòng C4.6
  • Lớp CĐN QTM 15B   : phòng C4.4
  • Lớp CĐN SCMT 15A : phòng C4.3
  • Lớp CĐN SCMT 15B phòng C4.2

THI THỰC HÀNH

 • Lớp CĐN QTM 15AB
  • Thời gian: 7h00, thứ 2 (30/07/2018)
  • Địa điểm: phòng F7.2, F7.3
 • Lớp CĐN SCMT 15AB
  • Thời gian: 7h00, thứ 3 (31/07/2018)
  • Địa điểm: phòng F7.2, F7.3

Bộ môn tin học thông báo: Đề thi và đáp án – Môn Thực Hành Nghề Kì thi tốt nghiệp CĐN QTM & SCLRMT 15 sẽ được công bố trên BẢNG THÔNG BÁO – LẦU 7 DÃY NHÀ F vào ngày mai, thứ Tư, 25.07.2018

Chúc các bạn sinh viên có kỳ thi tốt nghiệp cuối khoá gặp nhiều may mắn và đạt nhiều thành công.

Bộ môn Tin học ./.