[THÔNG BÁO] LỊCH THI TỐT NGHIỆP CĐN QTM & SCMT KHOÁ 14

Bộ môn Tin học xin thông báo về lịch thi lý thuyết, thực hành cho các lớp CĐN Quản Trị Mạng và Sửa Chữa Máy Tính khoá 14 và bản kiểm dò thông tin để sinh viên có thể kiểm tra như sau:

THI LÝ THUYẾT

 • Thời gian: 07h00, thứ 7 (05/08/2017)
 • Địa điểm:
  • Lớp CĐN QTM 14  : phòng C7.4
  • Lớp CĐN SCMT 14: phòng C7.5

THI THỰC HÀNH

 • Lớp CĐN QTM 14
  • Thời gian: 7h00, thứ 5 (10/08/2017)
  • Địa điểm: phòng F7.1, F7.2, F7.3
 • Lớp CĐN SCMT 14
  • Thời gian: 7h00, thứ 6 (11/08/2017)
  • Địa điểm: phòng F7.1, F7.2, F7.3

Bảng kiểm dò thông tin sinh viên dự thi

LỚP CĐN QTM 14

IMG_5449

IMG_5450

IMG_5451
LỚP CĐN SCMT 14

IMG_5452

IMG_5453

Chúc các bạn sinh viên có kỳ thi tốt nghiệp cuối khoá gặp nhiều may mắn và đạt nhiều thành công.

Bộ môn Tin học ./.