[THÔNG BÁO] LỊCH THI HK PHỤ – KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Bộ môn Tin học xin thông báo lịch thi học kỳ phụ môn Kỹ thuật lập trình như sau:

  • Thời gian: 7h20, ngày thứ 7 (17/06/2017)
  • Địa điểm: F6.16

Bộ môn Tin học ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>