[THÔNG BÁO] LỊCH THI HK PHỤ – KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Bộ môn Tin học xin thông báo lịch thi học kỳ phụ môn Kỹ thuật lập trình như sau:

  • Thời gian: 7h20, ngày thứ 7 (17/06/2017)
  • Địa điểm: F6.16

Bộ môn Tin học ./.