[THÔNG BÁO] LỊCH THI BÁN KẾT OLYMPIC TIN HỌC CAO THẮNG LẦN V – 2019

Ban tổ chức cuộc thi Olympic Tin học Cao Thắng lần V – 2019 xin thông báo đến các đội đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết cuộc thi năm nay về lịch thi và địa điểm như sau:

 

LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT
OLYMPIC TIN HỌC CAO THẮNG LẦN V – 2019
ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG A
Trận đấu STT Tên đội Lớp MSSV Họ tên SV Thời gian
Trận 1 1A 4 minutes CĐN SCMT 18B 0469181111 10/05/201 09h00, thứ 6
(10/05/2019)
CĐN SCMT 18B 0469181133 Lê Tấn Lợi
CĐN SCMT 18B 0469181144 Trương Vỉnh Phú
1B Team Flash CĐ TH 18B 0306181117 Ngô Minh Hiếu
CĐ TH 18B 0306181158 Võ Tiến Phúc
CĐ TH 18B 0306181186 Trần Công Minh Trí
1C Supermen CĐ TH 17B 0306171194 Võ Minh Tân
CĐ TH 17B 0306171150 Võ Minh Khôi
CĐ TH 17B 0306171199 Nguyễn Anh Thi
1D Dynamic
Programming
CĐ TH 16PMB 0306161254 Phan Nguyễn Huỳnh Tuân
CĐ TH 16PMB 0306161466 Văn Nam Phương
CĐ TH 16PMC 0306161487 Nguyễn Hữu Thắng
1E 9 minutes CĐN SCMT 18B 0469181101 Nguyễn Trần Thanh Duy
CĐN SCMT 18B 0469181127 Phạm Quốc Kiệt
CĐN SCMT 18B 0469181154 Đào Đức Sơn
Trận 2 2A 7 minutes CĐN SCMT 18B 0469181153 Bùi Thanh Sơn 13h00, thứ 6
(10/05/2019)
CĐN SCMT 18B 0469181156 Mai Trường Thanh
CĐN SCMT 18B 0469181155 Đỗ Duy Tân
2B 404 Not Found CĐ TH 18B 0306181183 Nguyễn Quốc Toàn
CĐ TH 18B 0306181134 Đồng Công Chí Linh
CĐ TH 18B 0306181179 Phạm Ngọc Thuận
2C CLAY CĐ TH 17C 0306171222 Nguyễn Thái Bình
CĐ TH 17C 0306171248 Nguyễn Gia Huy
CĐ TH 17C 0306171286 Lê Võ Thành Tâm
2D LAN CĐ TH 17D 0306171323 Lê Văn Hồng An
CĐ TH 17D 0306171371 Trần Lê Nam
CĐ TH 17D 0306171364 Nguyễn Ngọc Lễ
2E Triple T CĐ TH 17D 0306171413 Phạm Văn Tốt
CĐ TH 17D 0306171425 Trương Văn Ty
CĐ TH 17D 0306171391 Đặng Minh Tân
Trận 3 3A Dream II CĐN SCMT 18A 0469181020 Trần Nguyễn Duy Hiếu 15h00, thứ 6
(10/05/2019)
CĐN SCMT 18A 0469181012 Võ Minh Đức
CĐN SCMT 18A 0469181047 Trương Thái Nhân
3B Ransomeware CĐN QTM 17B 0468171175 Huỳnh Nhựt Trung
CĐN QTM 17B 0468171176 Võ Trần Tiến
CĐN QTM 17B 0468171099 Lai Gia Bảo
3C Skye Gaming
Đăk Lăk
CĐ TH 17C 0306171217 Nguyễn Tấn An
CĐ TH 17C 0306171276 Nguyễn Hữu Nhân
CĐ TH 17C 0306171302 Lê Dương Hưng Thịnh
3D Kuuhaku CĐ CĐT 17B 0307171124 Vũ Trung Hùng
CĐ CĐT 17B 0307171188 Trần Thanh Tùng
CĐ CĐT 17B 0307171115 Phạm Hồng Hà
3E Infinity IQ CĐ TH 17D 0306171393 Lê Phú Tấn
CĐ TH 17D 0306171407 Trần Phú Thịnh
CĐ TH 17D 0306171421 Lê Tuấn

Lưu ý: Các đội lọt vào vòng Bán Kết vui lòng cung cấp Ban Tổ Chức

Lịch thi Bán Kết Olympic Tin học Cao Thắng lần V – 2019

Ban Tổ Chức cuộc thi ./.