[THÔNG BÁO] LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CĐTH13

Bộ môn Tin Học trường CĐKT Cao Thắng xin thông báo đến các bạn sinh viên CĐTH13 đang thực hiện đề tài tốt nghiệp về lịch và thứ tự bảo vệ đề tài tốt nghiệp thuộc 4 tiểu ban hội đồng bảo vệ như sau:

 1. THỜI GIAN
  • Ngày thứ 6 (08/07/2016)
  • Sáng bắt đầu lúc 7h15
  • Chiều bắt đầu lúc 13h00
 2. ĐỊA ĐIỂM
  • TIỂU BAN 1 – PHÒNG F7.1
  • TIỂU BAN 2 – PHÒNG F7.2
  • TIỂU BAN 3 – PHÒNG F7.3
  • TIỂU BAN 4 – PHÒNG F7.8
 3. LỊCH BẢO VỆ

Các bạn sinh viên CĐTH 13 vui lòng xem chi tiết lịch bảo vệ và có mặt đúng thời gian quy định để buổi bảo vệ được diễn ra thành công tốt đẹp.

Thân mời các bạn sinh viên CĐTH khoá 14, 15 tham gia buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp CĐTH 13 để có cái nhìn cụ thể về quy trình bảo vệ và chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp cũng như có sự chuẩn bị trước cho đợt bảo vệ của khoá mình. Khi tham gia, các bạn sinh viên vui lòng trật tự, tránh làm ồn, làm việc riêng,… tránh làm ảnh hưởng đến các nhóm bảo vệ.

Bộ môn Tin học ./.