[THÔNG BÁO] KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC GHÉP HỌC KỲ CHẴN (HK2,4), HỌC KỲ PHỤ THỨ 7, CN HK2 (2016-2017), HỌC KỲ PHỤ VÉT CHO CĐ14

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức như sau:

HỌC GHÉP HỌC KỲ CHẴN (HK 2,4)

1/ Môn lý thuyết

HỌC GHÉP VỚI NGÀNH/NGHỀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ
CĐ 15 Tất cả Từ 20/12/2016 đến 09/01/2017
CĐ 16 Tất cả Từ 13/02/2017 đến 27/02/2017
TC 15 Tất cả Từ 02/01/2017 đến 16/01/2017
TC 16 Tất cả Từ 20/02/2017 đến 06/03/2017
CĐN 15 Tất cả Từ 09/01/2017 đến 16/02/2017
CĐN 16 Tất cả Từ 20/02/2017 đến 13/03/2017

Cách  đóng học phí môn lý thuyết như sau :

 • Bước 1 : Xem thời khóa biểu các lớp  và kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 (trên web site www.caothang.edu.vn) để chọn lớp ghép thích hợp.
 • Bước 2 : Đến máy tính THƯ VIỆN ( Lầu 3- nhà C) hoặc Phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E) vào phần mềm Đăng ký học ghép và thưc hiện thao tác đăng ký.
 • Bước 3 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay (tại phòng Tài chính – kế toán, lầu 1- nhà E).
 • Bước 4 : Sau khi đóng học phí, SV-HS cầm biên lai vào lớp học và trình Giáo viên bộ môn.

2/ Môn Giáo dục thể chất:

MÔN HỌC BUỔI SÁNG HỌC BUỔI CHIỀU Thời hạn đăng ký và đóng học phí
Bơi lội của Cao đẳng và TCCN Ghép với TC CTCK 16B Ghép với TC CTCK 16A Từ 20/02/2017 đến 06/03/2017
Bóng chuyền  Cao Đẳng và TCCN Ghép với   CĐ CK 16B Ghép với  CĐ CK 16A Từ 13/02/2017 đến 27/02/2017
Bơi lội của CĐN Ghép với CĐN CGKL16B Ghép với CĐN CGKL16A Từ 20/02/2017 đến 13/03/2017

Cách đóng học phí môn Giáo dục thể chất :

 • Bước 1 : Đến máy tính THƯ VIỆN ( Lầu 3- nhà C) hoặc Phòng Đào tạo (lầu 1-nhà E)    vào phần mềm đăng ký học ghép và thưc hiện thao tác đăng ký.
 • Bước 2 : Sau khi đăng ký xong, SV-HS phải đóng học phí ngay (tại phòng Tài chính-kế toán, lầu 1- nhà E).
 • Bước 3 : Sau khi đóng học phí, SV-HS liên hệ Khoa Giáo dục đại cương (lầu 2, nhà E) để xem lịch học.

3/ Môn Giáo dục quốc phòng : HSSV xem LỊCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016-2017 và thực hiện các bước 1,2,3 như môn Giáo dục thể chất. Thời hạn đóng học phí : 1 tuần trước khi lớp học bắt đầu.

4/ Môn thực hành, mô-dun, tham quan, thực tập tốt nghiệp: SVHS xem kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 hoặc liên hệ Khoa phụ trách môn học để biết thời gian học, sau đó đăng ký tại phòng Đào tạo (bàn số 4) và đóng học phí tại phòng Tài chính-kế toán trước khi lớp học bắt đầu.

5/ SV-HS phải đăng ký, đóng học phí đúng thời hạn, phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào. SVHS không đăng ký được trên máy tính vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, bàn số 4 để được giúp đỡ.

HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

Thời gian học: Học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu từ tuần 29 của năm học . Qui trình thực hiện:

Bước 1: Đăng ký

 • Thời gian đăng ký: Từ 13/02/2017 đến 23/02/2017.
 • Cách đăng ký : Mỗi lớp cử người đại diện lập bảng đăng ký theo mẫu dưới đây :

BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

LỚP :………………………………………………………………………

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN :………………………………. SỐ ĐT:……………..

Số thứ tự Tên môn học đăng ký Số lượng SV đăng ký học Ghi chú
1
2
3

Bảng đăng ký này nộp cho bàn 4- phòng Đào tạo.

Bước 2: Thông báo danh mục môn học cho đóng học phí: Ngày 16/03/2017, Phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học cho đóng học phí, thời hạn, cách thức đóng học phí và các hướng dẫn khác (niêm yết sảnh nhà B và trang web phòng Đào tạo)

Bước 3: SV đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và đi học theo thời khóa biểu.

-HSSV các khóa đã tốt nghiệp không cần thực hiện bước 1 nhưng nếu có nhu cầu học lại phải theo dõi bước 2 và thực hiện bước 3.

HỌC KỲ PHỤ ĐỢT VÉT CHO KHỐI CĐ 14

Thời gian học : Học vào tất cả các ngày trọng tuần, dự kiến bắt đầu ngay sau khi kết thúc thực tập tốt nghiệp . Qui trình thực hiện:

Bước 1: Đăng ký

 • Thời gian đăng ký: Từ 13/02/2017 đến 23/02/2017.
 • Cách đăng ký : SV chọn một trong 2 cách đăng ký :

1/ Đăng ký cá nhân : Đến phòng Đào tạo và ghi vào danh sách đăng ký.

2/ Đăng ký tập thể : Cử người đại diện lập bảng đăng ký theo mẫu dưới đây :

BẢNG ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ

LỚP :………………………………………………………………………

HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN :………………………………. SỐ ĐT:……………..

Số thứ tự Tên môn học đăng ký Số lượng SV đăng ký học Ghi chú
1
2
3

Bảng đăng ký này nộp cho phòng Đào tạo-bàn số 4.

Bước 2: Thông báo danh mục môn học cho đóng học phí: Ngày 16/03/2017, Phòng Đào tạo thông báo danh mục môn học cho đóng học phí, thời hạn, cách thức đóng học phí và các hướng dẫn khác (niêm yết sảnh nhà B và trang web phòng Đào tạo)

Bước 3: SV đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và đi học theo thời khóa biểu.

- HSSV các khóa đã tốt nghiệp không cần thực hiện bước 1 nhưng nếu có nhu cầu học lại phải theo dõi bước 2 và thực hiện bước 3.

LƯU Ý : PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ HÈ VÀO TUẦN 35

Theo thông tin từ phòng đào tạo

Bộ môn You don’t want to spend more than needed for your Finax. This is why you can get it for 1.24 USD right here, right now! Tin học ./.