[THÔNG BÁO] HỌP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CĐTH 14

Bộ môn Tin học tổ chức buổi họp với các lớp CĐTH 14 về đồ án tốt nghiệp cuối khóa nhằm giúp các bạn sinh viên nắm rõ quy trình thực hiện và hướng hướng dẫn đồ án của các giáo viên thích hợp nhất.

LỚP CĐTH 14AB

 • Thời gian: Lúc 7h30 sáng, ngày 24/04/2017
 • Địa điểm: Dãy F, lầu 7, chi tiết sẽ được thông báo sau

LỚP CĐTH 14CD

 • Thời gian: Lúc 13h, ngày 24/04/2017
 • Địa điểm: Dãy F, lầu 7, chi tiết sẽ được thông báo sau

LỊCH ĐĂNG KÝ SƠ BỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 • CĐTH 14A: https://goo.gl/I6ilf7
 • CĐTH 14B: https://goo.gl/0KDTQv
 • CĐTH 14C: https://goo.gl/Q13jvg
 • CĐTH 14D: https://goo.gl/W0GO95
LƯU Ý:
 1. Phòng sẽ được thông báo trong tuần
 2. SV phải mang đồng phục, thẻ sinh viên.
 3. Các sinh viên khóa trước có ý định làm đồ án tốt nghiệp chung với khóa 14 cũng đăng kí và tham gia.

 

Bộ môn Tin học ./.