[THÔNG BÁO] GIỚI THIỆU CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA LẦN XVIII – 2016

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác liên tịch tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học giữa Thành Đoành Tp.HCM và Đại học Quốc gia Tp.HCM, tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của học sinh – sinh iên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường cao đẳng, đại học, và học viện cũng như góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.

Thành Đoàn Tp.HCM và Đại học Quốc gia Tp.HCM phối hợp tổ chức giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XVIII – 2016 cho đối tượng là sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn quốc. Công trình dự thi yêu cầu phải có tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.

Thông tin chi tiết cuộc thi vui lòng tham khảo:

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần XVIII – 2016

Thể lệ cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XVIII – 2016

Các bạn học sinh – sinh viên quan tâm, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.