[THÔNG BÁO] DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CĐTH14

Bộ môn Tin học xin thông báo đến các bạn sinh viên cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin khóa 2014 về danh sách phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp như trong link đính kèm.

Các bạn sinh viên vui lòng nhanh chóng liên hệ đến với giáo viên hướng dẫn để được phổ biến và triển khai việc thực tập tốt nghiệp.

Bộ môn Tin học ./.