[THÔNG BÁO] DANH SÁCH GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CĐTH 13

Bộ môn Tin Học thông báo đến tất cả các nhóm đang thực hiện đồ án tốt nghiệp các lớp CĐTH 13A, CĐTH 13B, CĐTH 13C về giáo viên trực tiếp phản biện đề tài tốt nghiệp như trong file đính kèm. Đề nghị sinh viên theo dõi nắm thông tin giáo viên và liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Danh sách giáo viên phản biện đề tài tốt nghiệp CĐTH khoá 13 (cập nhật)

Bộ môn Tin học ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>