[THÔNG BÁO] ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CĐN QTM & SCMT 15

Bộ môn Tin học xin thông báo đến các bạn sinh viên các lớp CĐN QTM 15 và CĐN SCMT 15 về danh sách công ty đang có nhu cầu tuyển sinh viên thực tập và bản đăng ký thông tin thực tập tốt nghiệp để các bạn sinh viên có thể cập nhật trạng thái thực tập. Các bạn sinh viên vui lòng đọc kỹ thông tin và thực hiện theo yêu cầu.

Lưu ý: Những bạn cần giấy giới thiệu từ trường, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin công ty thực tập.

DANH SÁCH CÔNG TY TUYỂN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CĐN QTM & SCMT 15

Bộ môn Tin học ./.