Bộ môn Tin Học, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Địa chỉ: Phòng F 7.5, toàn nhà H, 65 Huỳnh Thúc Kháng, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 8354266 – (08) 8324467 (Ext: 500)

Email: info @ caothang.edu.vn