Lịch ôn thi tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề QTMMT & SCLRMT 15

Bộ môn tin học xin thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp của 2 lớp CĐN QTMMT và SCLRMT 15.

1. MÔN: LÝ THUYẾT NGHỀ
STT LỚP TUẦN THỜI GIAN ÔN THI SỐ TIẾT PHÒNG GIÁO VIÊN ÔN TẬP
1 CĐN QTM 15 46 8h00 Thứ 6 (20/07/2018) 4 F7.2 Vũ Đức Toàn
2 CĐN KTSCLRMT 15 46 8h00 Thứ 3 (17/07/2018) 4 F7.2 Huỳnh Nam
2. MÔN: THỰC HÀNH NGHỀ
STT LỚP TUẦN THỜI GIAN ÔN THI SỐ TIẾT PHÒNG GIÁO VIÊN ÔN TẬP
1 CĐN QTM 15 46 13h00 Thứ 6 (20/07/2018) 4 F7.2 Vũ Đức Toàn
2 CĐN KTSCLRMT 15 46 8h00 Thứ 2 (16/07/2018) 4 F7.2 Lê Hữu Vinh

Sau đây là các mốc thời gian quan trọng:

3. Ngày thi lý thuyết: 7h00, ngày thứ Bảy, 28.07.2018

4. Ngày thi thực hành CĐN QTM (dự kiến): 7h00 ngày thứ Hai 30/07/2018
5. Ngày thi thực hành CĐN SCLRMT (dự kiến): 7h00 ngày thứ Ba 31/07/2018

Tài liệu ôn Thi:

Các bạn sinh viên download trước bộ tài liệu ôn thi, chi tiết sẽ được phổ biến khi ôn thi.

1. Bộ tài liệu ôn thi lý thuyết và thực hành của CĐN QTM15. Tải về.

2. Bộ tài liệu ôn thi lý thuyết và thực hành của CĐN SCLRMT 15. Tải về.