Lịch ôn thi tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề QTMMT & SCLRMT 14 – Cập Nhật

Bộ môn tin học xin thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp của 2 lớp CĐN QTMMT và SCLRMT 14 (Có Cập Nhật)

1. MÔN: LÝ THUYẾT NGHỀ
STT LỚP TUẦN THỜI GIAN ÔN THI SỐ TIẾT PHÒNG GIÁO VIÊN ÔN TẬP
1 CĐN QTM 14 48 7h00 Thứ 6 (28/07/2017) 6 F7.2 Trần Anh Trạng
2 CĐN KTSCLRMT 14 48 7h00 Thứ 7 (29/07/2017) 6 F7.2 Huỳnh Nam
2. MÔN: THỰC HÀNH NGHỀ
STT LỚP TUẦN THỜI GIAN ÔN THI SỐ TIẾT PHÒNG GIÁO VIÊN ÔN TẬP
1 CĐN QTM 14 48 13h00 Thứ 6 (28/07/2017) 6 F7.2 Trần Anh Trạng
2 CĐN KTSCLRMT 14 48 13h00 Thứ 7 (29/07/2017) 6 F7.2 Huỳnh Nam

Sau đây là các mốc thời gian:

1. Ôn thi CĐN SCLRMT: cả ngày thứ bảy, 29.07.2017, bắt đầu từ 7h (Cập nhật)
2. Ôn thi CĐN QTM: cả ngày thứ sáu, 28.07.2017, bắt đầu từ 7h

3. Ngày thi lý thuyết: 7h00, ngày thứ Bảy, 05.08.2017

4. Ngày thi thực hành CĐN QTM (dự kiến): 7h00 ngày thứ năm 10/08/2017
5. Ngày thi thực hành CĐN SCLRMT (dự kiến): 7h00 ngày thứ sáu 11/08/2017