LỊCH GẶP GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TCTH14

(cập nhật lúc 15h30, ngày 01/09/2016)

Bộ môn Tin học xin thông báo đến các nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp các lớp TCTH 14 về lịch gặp giáo viên phản biện. Lịch này sẽ được cập nhật thường xuyên, đề nghị các sinh viên thường xuyên cập nhật link thông báo.

STT GVPB THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
1 Trần Thị Đặng 11g30, sáng thứ 3 (06/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học
2 Nguyễn Thị Thanh Thuận 09g30, sáng thứ 3 (06/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học
3 Dương Hữu Phước 16g00, chiều thứ 5 (01/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học Khi gặp phản biện, nhóm vui lòng chuẩn bị sẵn cuốn báo cáo (in 2 mặt, không cần đóng bìa).Thầy Phước: huuphuoc29791@gmail.com
4 Trần Quang Khải 9g30, sáng thứ 2 (05/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học Khi gặp phản biện, nhóm vui lòng chuẩn bị sẵn cuốn báo cáo (in 2 mặt, không cần đóng bìa).
5 Phạm Thuỷ Tú 09g00, sáng thứ 4 (07/09/2016) Phòng F7.10
6 Tô Vũ Song Phương 09g00, sáng thứ 3 (06/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học Nhóm gửi file qua mail cho giáo viên xem trước: sphuong888@gmail.com
7 Nguyễn Chí Thanh 14g30, chiều thứ 2 (05/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học
8 Nguyễn Thị Ngọc 13h30, chiều thứ 4 (07/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học
9 Vũ Yến Ni 14h00, chiều thứ 5 (01/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học
10 Tôn Long Phước 10g00 – 10g30, sáng thứ 5 (01/09/2016) Phòng F7.3 Gửi báo cáo qua email cho Thầy xem trước. Email: tonlongphuocvn@yahoo.com
11 Lê Viết Hoàng Nguyên 13h00, chiều thứ 3 (06/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học
12 Lê Hoàng Vân 11h00, sáng thứ 2 (05/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học Nhóm cần đến đúng thời gian quy định.
13 Lương Minh Huấn 17h, chiều thứ 5 (01/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học Mang báo cáo đã có chữ ký của giáo viên hướng dẫn, demo hoàn chỉnh, video cài đặt quá trình làm việc.
14 Trần Thị Ngọc Châu 08h45, sáng thứ 4 (07/09/2016) Phòng F7.3 Nhóm đem theo cuốn báo cáo, không cần in màu.
15 Nguyễn Bá Phúc 09h30, sáng thứ 3 (06/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học Nhóm gửi báo cáo và source code qua mail: nbphuc@yahoo.com
16 Nguyễn Võ Công Khanh 09h30, sáng thứ 4 (07/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học
17 Phù Khắc Anh 09h30, sáng thứ 3 (06/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học In trước báo cáo (không cần bìa màu)
18 Dương Trọng Đính 09h30, sáng thứ 5 (08/09/2016) Văn phòng Bộ môn Tin học In báo cáo đầy đủ, có chữ ký của GVHD

Bộ môn Tin học ./.