[GIỚI THIỆU] CUỘC THI GAME JAM 2018 – GAMELOFT VIỆT NAM

 • Đối tượng tham dự:  Sinh viên các trường đại học trên toàn TP. Hồ Chí Minh yêu thích và có khả năng sáng tạo Game
 • Thời gian đăng ký:      từ 29/10 – 25/11/2018
 • Địa điểm tổ chức:      CirCO Working Space, 384 Hoàng Diệụ, Quận 4. TP.HCM
 • Thời gian cuộc thi:      từ 19h ngày 30/11 đến 19h ngày 2/12/2018
 • Thể lệ đăng ký:
  • Các bạn sinh viên phải đăng ký bắt buộc theo nhóm (từ 3- 4 người) theo link đăng kí: https://gamejam.gameloft.com/
  • Một nhóm có thể có tối đa 1 nhân viên Gameloft tham gia (không bắt buộc)
 • Trong vòng 48 tiếng liên tục mỗi nhóm phải thiết kế 1 sản phẩm game hoàn chỉnh dựa trên chủ đề cuộc thi (sẽ được thông báo vào ngày thi).
 • Ban tổ chức sẽ chuẩn bị địa điểm cuộc thi, ăn uống cho các thí sinh trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.
 • Thông tin chi tiết cuộc thi Game Jam 2018 – GameLoft Việt Nam

poster-landscape-KV-prize