Bộ môn Tin Học (BMTH) của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Tp. HCM  được thành lập vào tháng 08 năm 1998 trực thuộc Khoa Điện Tử – Tin Học của trường. Trải qua hơn 15 năm hoạt động, BMTH đã phát triển vững chắc và khẳng định được vị thế của bộ môn thông qua các kết quả đạt được trong các cuộc thi olympic và cấp thành phố.

Hiện BMTH gồm có 4 hệ đào tạo chính: hệ cao đẳng chính qui, hệ cao đẳng nghề quản trị mạng, hệ cao đẳng nghề sửa chữa lắp ráp máy tính và hệ trung cấp tin học.

Đội ngũ giảng huấn của BMTH bao gồm các giảng viên chính, giảng viên thỉnh giảng, trợ giảng đều có bằng cử nhân, thạc sĩ trở lên. Tổng số thành viên của đội ngũ giảng huấn và nhân viên phục vụ hiện đang tham gia vào hoạt động giảng dạy khoảng hơn 40 người phục vụ  cho hơn 1200 sinh viên các hệ đào tạo.