[ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CĐTH15] – THÔNG BÁO HỌP PHỔ BIẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CĐTH15

Bộ môn Tin Học sẽ tổ chức buổi họp phổ biến Đồ án tốt nghiệp

  • Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên CĐTH 15 và các khóa về trước đăng ký làm lại ĐATN
  • Thời gian: 8h30 sáng, ngày thứ Ba, 10. 04. 2018
  • Địa điểm: C7.6
  • Nội dung:
    • Phổ biến các hướng làm đồ án tốt nghiệp
    • Phổ biến danh sách đồ án tốt nghiệp đã được giảng viên Bộ Môn và doanh nghiệp đăng ký
    • Trả lời các câu hỏi, thắc mắc liên quan.

Vì tính chất quan trọng của buổi họp, BMTH yêu cầu tất cả sinh viên Khóa CĐTH15 và sinh viên các năm trước đăng ký làm đồ án tốt nghiệp đến dự.

 

BMTH