Đề thi và đáp án – Môn Thực Hành Nghề Kì thi tốt nghiệp CĐN SCLRMT14

Bộ môn tin học thông báo: đã công bố Đề thi và đáp án – Môn Thực Hành Nghề Kì thi tốt nghiệp CĐN SCLRMT14 trên BẢNG THÔNG BÁO – LẦU 7 DÃY NHÀ F.

Thân