[ĐATN CĐTH15] – Danh Sách làm đồ án tốt nghiệp + Đăng ký Đề Tài Tốt Nghiệp

Bộ môn tin học thông báo:

1. Danh sách các bạn sinh viên khóa 2015 đủ điều kiện làm ĐATN và các bạn sinh viên khóa 2013, 2014 đăng ký làm đồ án tốt nghiệp. Link download.

2. Tất cả các nhóm làm ĐATN in phiếu đăng ký và nhờ sự hướng dẫn của “Giáo Viên Hướng Dẫn” để điền vào phiếu. Lớp trưởng thu và nộp lại cho Thầy Khải vào lúc 9h sáng ngày 11.06.2018. Link download. Riêng với các bạn khóa 2014 và 2013, nộp phiếu cho Giáo viên hướng dẫn.

BMTH.