DANH SÁCH PHÒNG THI VÒNG LOẠI OLYMPIC TIN HỌC 2018

Ban Tổ Chức cuộc thi Olympic Tin học Cao Thắng lần 4 – 2018 xin thông báo phòng thi đến các đội đăng ký tham gia vòng loại như sau:

  • Thời gian: 11h30, ngày thứ 2 (09/04/2018)
  • Địa điểm: F7.12, F7.13, F7.14, F7.16 (danh sách chi tiết trong file đính kèm)

Lưu ý: các đội thi vui lòng tập trung sớm 15 phút trước phòng thi (F7.12, F7.13, F7.14).

F7.12 – Danh sách phòng thi vòng loại Olympic TH Cao Thắng 2018

F7.13 – Danh sách phòng thi vòng loại Olympic TH Cao Thắng 2018

F7.14 – Danh sách phòng thi vòng loại Olympic TH Cao Thắng 2018

F7.16 – Danh sách phòng thi vòng loại Olympic TH Cao Thắng 2018

Ban Tổ Chức cuộc thi Olympic Tin học Cao Thắng lần 04/2018 ./.