Danh sách đội tuyển tham gia cuộc thi HSSV giỏi nghề Thành phố HCM – nghề Thiết kế trang web – 2018

Thông báo:

Danh sách các bạn HSSV được chọn vào đội tuyển tham gia cuộc thi HSSV giỏi nghề Thành phố HCM – nghề Thiết kế trang web – 2018:

Võ Dương Trường Giang CĐN QTM16A
Phan Xuân Hiếu CĐN QTM16A
Nguyễn Chí Trung CĐN QTM16A
Phạm Trương Chí Hiếu CĐN QTM16B
Châu Anh Kiệt CĐN QTM16B
Huỳnh Mạnh Cường CĐN QTM16C
Nguyễn Anh Phi CĐN QTM16C
Đặng Kim Tuấn CĐN QTM16C
Đào Lê Tường Ngân TCTH16
Trần Quốc Thành TCTH16
Vũ Minh Chiến TCTH16
Dương Thế Ngọc TCTH16

Đề nghị tất cả các bạn HSSV có tên trong danh sách tập trung ở phòng F7.6 vào 9h sáng thứ Ba, 27.02.2018 để nghe phổ biến về cuộc thi và lịch ôn luyện.

Các trường hợp vắng mặt phải xin phép GVCN.

Bộ môn Tin Học.