Bộ môn Tin Học được trang bị: 9 phòng thực hành bao gồm 350 máy tính hiện đại, phục vụ tốt cho các ngành đào tạo.

Bao gồm:

- 1 phòng thiết bị Cisco thực hành mạng máy tính và viễn thông.

- 2 phòng thực hành quản trị mạng máy tính.

- 5 phòng thực hành công nghệ phần mềm.

- 1 phòng thực hành lắp ráp và sửa chữa máy tính.

lab