Chương trình đào tạo Cao Đẳng Tin Học (3 năm)

Mục tiêu đào tạo: giúp sinh viên có những kiến thức chuyên sâu có ứng dụng cao trong công việc và nghiên cứu sau khi ra trường. Giúp sinh viên có nền tảng kiến thức vững chắc, có khả năng tự học nâng cao trình độ.


Chương trình đào tạo Cao Đẳng Nghề Quản trị Mạng (3 năm)

Mục tiêu đào tạo: sinh viên sau khi ra trường hiểu ra hơn về thiết kế, lắp đặt, quản trị và sữa chữa hệ thống mạng. Sinh viên có khả năng tự học trau dồi kiến thức từ những nền tảng đã được học.


Chương trình đào tạo Cao Đẳng Nghề Sửa Chữa Lắp Ráp Máy Tính (3 năm)

Mục tiêu đào tạo: cung cấp những kiến thức liên quan đến kiến trúc hệ thống máy tính. Sinh viên có khả năng lắp ráp, cài đặt và sữa chữa máy tính. Chương trình còn cung cấp kỹ năng thực hành đi đôi với kiến thức nền tảng sâu rộng với nhiều dòng máy tính hiện đại ngày nay.


Chương trình đào tạo Trung Cấp Tin Học (2 năm)

Mục tiêu đào tạo: cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến ngành học đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành với các công nghệ và kỹ thuật có tính ứng dụng thực tiễn hỗ trợ công việc sau khi ra trường.