Biên bản xét điều kiện dự thi tốt nghiệp – TCTH15

Bộ môn gửi đến các bạn học sinh lớp TCTH15B biên bản xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Thời hạn khiếu nại: 16h thứ Sáu, 04.08.2017.

IMG_5346

IMG_5347

IMG_5348

Ngoài danh sách trên, dưới đây là danh sách các bạn TCTH14 đăng ký làm đồ án tốt nghiệp lại:
1. 0227141082 – Trịnh Quốc Đạt

2. 0227141080 – Nguyễn Quốc Dũng

3. 0227141115 – Nguyễn Lộc Phước

4. 0227141137 – Huỳnh Long Minh Trí

5. 0227141090 – Bùi Lê Trọng Hiếu

6. 0227141125 – Lâm Hạo Đông Thao