Giải Nhất đồng đội kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2006 tại ĐHBK Hà Nội (khối cao đẳng)

Võ Tiến Phát (CĐTH05), Lê Quang Vỹ (CĐTH05), Trần Sơn Lâm (CĐTH07LT)


02 Giải Nhì và 03 giải Ba tại kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2007 tại ĐHBK Đà Nẳng (khối cao đẳng/Đại học)

Võ Tiến Phát, Lê Quang Vỹ, Lê Phước Hảo, Nguyễn Hữu Trường Sơn, Vũ Hùng Tuấn Anh(CĐTH05)


Giải nhất lập trình thiết kế web trong kỳ thi giỏi nghề TPHCM năm 2008

Võ Tiến Phát (CĐTH05)


Giải Ba Thiết kế đồ họa ứng dụng trong kỳ thi giỏi nghề TPHCM năm 2008

Bùi Hữu Nghĩa (CĐTH06)


Giải nhất lập trình thiết kế web trong kỳ thi giỏi nghề Quốc gia năm 2008

Võ Tiến Phát (CĐTH05)